Новости сайта

(Немає тем для обговорення)

Доступні курси

Запропонований елемент інформаційного ресурсу дистанційного курсу має на меті формування у докторів філософії термінологічної компетентності в курсі англійської мови професійного спрямування та відповідає навчальній програмі дисципліни «Англійська мова професійного спрямування», його використання є доцільним для підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Запропонований елемент інформаційного ресурсу дистанційного курсу має на меті формування у доктрів філософії термінологічної компетентності в курсі англійської мови професійного спрямування та відповідає навчальній програмі дисципліни «Англійська мова професійного спрямування», його використання є доцільним для підготовки доктрів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 

Курс спрямований на формування мовних навичок та розвитку умінь на базі міжгалузевої термінології й включає три групи вправ:

Група 1: підготовчі безконтекстні вправи для активізації психофізіологічних механізмів та здатності до автономного навчання.

Група 2: тренувальні мікроконтекстні вправи для формування мовних навичок.

Група 3:мікро та макроконтекстні вправи для розвитку умінь здійснення мовленнєвої діяльності на базі міжгалузевої термінології.

Схема введення матеріалу: ознайомлення, первинне закріплення, тренування для активації та автоматизації навичок, подальше використання у ситуаціях, наближених до реальних для подальшої автоматизації навичок та набуття та закріплення складої мовленнєвої діяльності.